Настоящ принос към новата музика
Vita
Maria Kostakeva Maria Kostakeva

Хабилитиран музиковед съм и съм преподавал в университетите в Бохум, Хамбург, Дюселдорф и София.

Публикувал съм много за нова музика и музикален театър - между другото за Любомир Пипков(Дисертация, St. Petersburg), György Ligeti (Habilitation, Sofia, 2009), Alfred Schnittke and Adriana Hölszky.

публикувани учебници

Публикувани от мен досега книги на тема "човек-природа-нова-музика", за звуковите светове в музиката на Адриана Хьолски, за късното творчество на Алфред Шнитке и за музикално-театралното творчество на Дьорд Лигети.

Die Welt Klingt Methamorphosen und Eruption Im Strom der Zeiten und der Welten: Das Spätwerk von Alfred Schnittke Die imaginäre Gattung
              Über das musiktheatralische Werk G. Ligetis
Публикации

Работя като автор, преводач и консултант, наред с другото за The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters and for the Lexikon Komponisten der Gegenwart (Edition Text + Kritik).

От 1993 г. работя като акредитиран кореспондент на Българското национално радио и на българското културно списание Kultura.